Také stojí za to


Úvod

Testování inteligence není věc zcela nová. První zmínky pochází již z 19. století. V této době již také docházelo k prvním pokusům měření lidské inteligence. Inteligence se posuzovala především podle velikosti mozku. V dnešní době je využíváno daleko relevantnějších metod, které souhrně nazýváme IQ testy. Za hlavního průkopníka IQ testů je považován Alfréd Binet, který tímto způsobem měřil inteligenci dětí. Později se testy zdokonalily a dnes již pomocí nich lze testovat inteligenci všech věkových skupin.

Co je to IQ?

IQ je veličina sloužící k měření a porovnávání inteligence člověka vzhledem ke zbytku populace. Definici této veličiny zavedl psycholog William Stern, který vylepšil původní definici (podíl mezi "mentálním" a skutečným věkem člověka). Ta byla zcela nevyhovující pro dospělé jedince. V současné době se používá metoda, která porovnává rozumové schopnosti jedince vzhledem k průměru v populaci.

IQ má v populaci normální rozdělení. Toto rozdělení je vidět z následujícího obrázku.

Rozložení IQ v populaci

Tabulka IQ hodnot

Tabulka IQ hodnot přiřazuje konkrétním hodnotám IQ jejich slovní vyjádření. Tabulka však nesmí být brána zcela striktně, na okamžitou hodnotu IQ má vliv spousta dalších faktorů (rozpoložení během vyplňování testu, ...)

Hodnota IQ Popis a předpokládané schopnosti jedince Zastoupení v populaci %
nad 140 Inteligence géniů. Absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje ostatním směr poznání. 0.2 %
do 140 Výjimečná superiorní inteligence. Mimořádné předpoklady pro tvůrčí činnost, vynikající manažeři. 2.8 %
do 130 Vysoce nadprůměrná inteligence. Snadno vystuduje vysokou školu, může dosáhnout vynikajících výsledků v tvůrčí a manažerské činnosti. 6 %
do 120 Nadprůměrná inteligence. Vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat mimořádné pracovní místo. 12 %
do 110 Vysoce průměrná inteligence. Vysokou školu vystuduje jen s potížemi. Důsledností a pracovitostí může získat společenské zařazení předchozí kategorie. 25 %
do 100 Průměrná inteligence. Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení. 25 %
do 90 Slabě podprůměrná inteligence. Dokáže absolvovat základní školu a dobře se uplatnit v manuálních profesích. 10 %
do 80 Nižší stupeň slabomyslnosti. S problémy zvládne základní školu, úspěšný v zvláštní škole. 10 %
do 70 Debilita, slabomyslnost. Je-li dobře veden, zvládne zvláštní školu. 6.8 %
do 50 Imbecilita, střední stupeň slabomyslnosti. Nevzdělavatelný, ale osvojí si sebeobslužné návyky. 2 %
do 20 Idiocie, těžká slabomyslnost. Nevzdělavatelný a nevychovatelný. 0.2 %

IQ test

Inteligence je schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace. Je to schopnost učit se ze zkušeností. Schopnost přizpůsobit se, schopnost správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích. Je pravděpodobně nejdůležitější ze všech schopností, které současná psychologie rozlišuje. Je vrozená a proto její výši nemůžeme přímo ovlivnit, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností.

Zde Vám nabízíme možnost udělat si IQ test ZDARMA. Náš IQ test je sestaven týmem oborníků v čele s psychology, tak aby otestoval všechny oblasti lidské inteligence a vrátil co možná nejpřesnější hodnotu Vašeho IQ. Test má 40 otázek a je na něj časový limit 30 minut.

IQ známých osobností

Hodnota IQ Jméno Profese
210 Kim Ung Yong Muž s nejvyšším IQ na světě
190 Garry Kasparov Šachový velmistr
180 Charles Dickens Spisovatel
180 Benjamin Netanyahu Izraelský premiér
165 Wolfgang Amadeus Mozart Skladatel
165 Ludvig Van Beethoven Skladatel
165 Johann Sebastian Bach Skladatel
165 Charles Darwin Přírodovědec
160 Stephen Hawking Fyzik
160 Bill Gates Zakladatel Microsoftu
160 Albert Einstein Fyzik
154 Sharon Stone Herečka