Také stojí za to


Neco je spatne s databazi.PICOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

IQ test

Představujeme Vám unikátní verzi IQ testu zpracovaného odborníky. Nyní máte možnost si tento test zdarma vyzkoušet i vy.

  • Na test je celkem 30 minut. Během tohoto času byste měli být schopni zodpovědět co nejvíce otázek. Otázky, které nebudou v časovém intervalu zodpovězeny budou vyhodnoceny jako kdyby na ně bylo odpovězeno chybně.
  • Test obsahuje celkem 30 otázek z nejrůznějších oblastí lidské inteligence. To je hlavní odlišností od jiných IQ testů, které se často zaměřují jen na jednu oblast.
  • Pokud možno vyplňte test celý najednou. Není možné si průběh testu uložit a vrátit se k němu později.
  • Po odpovězení na všechny otázky nebo po vypršení časového limitu, si budete moci ZDARMA prohlédnout výsledek Vašeho testování, tedy hodnotu Vašeho IQ.